Onsdag 13 mars: Årsmöte

Årsmöte Naturskyddsföreningen Roslagen
Färsna gård, Norrtälje, onsdag den 13 mars 2019 kl 18:00.

Efter årsmötesförhandlingarna kommer Andreas Öster att visa filmen ”Levande Taiga” och sedan berätta om branden i Trängslet 2018 – hur det uppstår nytt liv efter en brand i skog och mark. Garanterat spännande och intressant.

Årsmötet startar kl 18.00 och vi beräknar vara klara senast kl 21.00. Varmt välkomna!

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman
4. Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet
5. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkningar
9. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
10. Fastställande av verksamhetsplan
11. Beslut om antalet styrelseledamöter och mandatperiod för dessa
12. Val av ordförande för kretsen, tillika ordförande i styrelsen
13. Val av övriga styrelseledamöter
14. Eventuella fyllnadsval
15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
16. Val av valberedning
17. Ärenden som styrelsen förelägger stämman.
18. Ärenden som väckts genom motion
19. Stämmans avslutande

Efter årsmötet blir det fika och ett spännande föredrag, välkommen

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.