Lördag 17/10: Ovanliga svampar i Grisslehamns skogsmarker 

Denna tredje svamptur leds av biologerna Kristoffer Stighäll och Ossian Rydebjörk – och då vet man nästan säkert att det kommer bli spännande fynd av sådant som de flesta inte har en susning om. Vi kan råka hitta goda matsvampar, men det mesta vi spanar på är svampar och annat som indikerar skogar med höga naturvärden.
Mötesplats: Ica Grisslehamn kl. 10. Vi åker gemensamt till en skog i närheten. Medtag matsäck, skor som tål väta och oömma kläder. Matsäck. Avslutning cirka kl 15. Max 25 personer.
Upplysningar och anmälan: Ossian Rydebjörk, ossianrydebjork@hotmail. com, 070 733 10 94.

Klimatmanifestation och svamptur i Edsbro

———————————————————————————————————-

Till skillnad från det stora pådraget med klimatdemonstrationer 2019, blev det den 25 september en Coronaanpassad variant av klimatmanifestation på Stora torget i regi av främst Fridays For Future med uppbackning av Naturskyddsföreningen.

Demonstrationen inleddes med ett tåg med klart färre deltagare än de 500 som gick med för ganska precis ett år sedan, men i vackert sensommarväder och med god stämning. Det har ju inte på något sätt varit dött på demonstrationsfronten p g a Corona utan Fridays For Future har stoltserat med sina plakat med livsavgörande budskap på, vid skolstrejker på fredagar vid kommunhuset och på Stora torget i Norrtälje och med sko-strejk i april.

Dött var det inte heller i skogarna i anslutning till Fansjön i Edsbro den 3 oktober, då Naturskyddsföreningen Roslagen arrangerade en svamptur med inte mindre än 24 deltagare. Ledde svampturen gjorde Ossian Rydebjörk, som jobbar med projektet Tätortsnära natur och är biolog i grunden, och en av landets främsta kännare på svamp Birgitta Wasstorp.

Birgitta

Kragjordstjärna

Ossian

Dropptaggsvamp

Fynden och frågorna var många denna strålande fina brittsommardag. Inte mindre än 100 arter hittades varav 20 så kallade signalarter (vilket visar på höga naturvärden) varav sju rödlistade (hotade i någon form). Matsvamp hittades också i begränsad mängd men var lika uppskattat ändå.

Vitgul flugsvamp

Av fynden kan nämnas sotriska, grangråticka, koppartaggsvamp, flera olika sorter av fingersvamp (gröntoppig fingersvamp, granfingersvamp m fl), skarp dropptaggsvamp, ametistskivling och många fler än så. Listan blev lång och den kan du se i sin helhet på Naturskyddsföreningen Roslagens hemsida.

Det blir ytterligare en svamptur med Naturskyddsföreningen, som den 17 oktober styr kosan mot skogarna i närheten av Grisslehamn. Är du sugen på att vara med så har du all information i höstprogrammet för Naturskyddsföreningen eller på föreningens hemsida.

Ola Nordstrand

Naturskyddsföreningen Roslagen

—————————————————————————————————-

Foto: Anders Thornström – klimatmanifestationen

Ossian Rydebjörk – svampturen

Ola Nordstrand – svampturen

Kandidatuppsats om Auroraängen presenterades på Blidö

———————————————————————————————–

Ända sedan kandidaterna till Naturvårdspriset  2019 presenterades i Norrtelje Tidning har Auroraängen varit känd för Naturskyddsföreningen Roslagen och allmänheten i Norrtälje kommun. Än mer uppmärksammat blev Almviksgruppens kamp för att bevara naturområdet kallat Auroraängen i Almvik på Blidö, då de vann Naturvårdspriset. Priset delades ut vid festligheterna på Nationaldagen i Societetsparken men redan i tidiga ottan hade priset uppmärksammats på plats på Blidö. Per Bengtson från Naturskyddsföreningen Roslagen var på plats och höll ett nationaldagstal innefattande tänkbara åtgärder för att bevara Auroraängen.

Efter att Almviksgruppen hämtat sig från uppståndelsen efter prisutdelningen och veckan i Naturskyddsföreningens stuga på Kläppen i Söderarms skärgård var några av oss från Naturskyddsföreningen på besök på Blidö för en första ytlig ”inventering” av området. Vi konstaterade att det behövdes en mer ingående inventering och sökte intresserade studenter för detta på Stockholms och Karlstads universitet.

Ola och Ida

Ida Aronsen från Stockholms universitet nappade på erbjudandet och efter ett besök på Blidö bestämde hon sig för att skriva om Auroraängen i sin kandidatuppsats. Ett andra längre besök en helg i april följdes upp av en så kallad bioblitz den 9 maj med inlånade experter inom olika områden. Det resulterade i en direktsändning i Naturmorgon i Sveriges Radios P1 och inte mindre än 407 arter varav några riktigt uppmärksammade. Parallellt med Idas arbete med Auroraängen har såväl Almviksgruppen med den outtröttliga duon Göte Lagerkvist och Anita Bertilsson som Naturskyddsföreningen uppvaktat Blidö församling som sköter och förvaltar området.

I början av juni var Idas arbete färdigt och innan sommaren tog över helt fick vi ta del av den välskrivna och omfattande kandidatuppsatsen. Då föddes också tanken på att bjuda in Ida till ett föredrag om Auroraängen i församlingsgården i anslutning till Auroraängen den 24 september 2020.

Det blev en och en halv timme intressant information och diskussion och hennes tema var Auroraängen i dåtid, nutid och framtid.

Ida kunde konstatera att det är ett mycket värdefullt område med över 400 arter som är resultatet av många års orörd mark. Det finns många gamla lövträd som ger en mångfald av mossor och lavar, flera rödlistade.

Samtidigt som fikat serverades, som Gunnel Blomkvist förtjänstfullt fixat, blev det en intressant diskussion med deltagarna, varav flera från församlingsrådet. Vi kunde enas om att Auroraängen måste bevaras och skötas i framtiden oavsett vem som äger området. Vi kom fram till att en första insats måste vara en försiktig avverkning av främst sly och små granar och en uppmaning från deltagarna var att en skötselplan ska göras, som församlingsrådet måste medverka till.

En tanke som föddes under kvällen var att en kommande biogeo-student skulle kunna göra en skötselplan för Auroraängen som sin kandidatuppsats. Idas arbete är visserligen avslutat men hennes kandidatuppsats är början på framtiden för Auroraängen.

 

Göte Lagerkvist

Almviksgruppen

Ola Nordstrand

Naturskyddsföreningen Roslagen

————————————————————————————————-

Foto: ON = Ola Nordstrand

Göte Lagerkvist har tagit bilden med Ida och Ola med rosbuketten

Lördag 3/10: Magiska svampar i kalkbarrskog vid Edsbro

Denna svamptur kommer går till en kalkbarrskog där svampar med extra höga krav på tillvaron kan påträffas – exempelvis taggsvampsarter som kan se nästan utomjordiska ut. De flesta helt oätliga. Sannolikt hittar vi samtidigt mossor och lavar som trivs i denna speciella skog. Birgitta Wasstorp, som är en av landets kunnigaste svampkännare, leder turen tillsammans med biologen Ossian Rydebjörk.

Mötesplats: vid Ica Edsbro kl 10 för vidare färd ut i skogen. Terrängen kan vara svårframkomlig. Ta med matsäck, bra skor och varma kläder. Avslutning cirka kl 15. Max 25 personer, Upplysningar och anmälan: Ossian Rydebjörk, ossianrydebjork@hotmail.com, 070 733 10 94.  

Brandtickan (Pycnoporellus fulgens) sticker verkligen ut med sin gyllene färg. Brandtickan är beroende av äldre fuktig granskog med grova lågor och påverkas mycket negativt av kalavverkning. Den är i dag klassad som nära hotad på rödlistan.

Foto: Skogsgruppen letade efter värdefulla arter i Bellberget Naturreservat 2017. Se inlägget: Bellberget Naturreservat

 

Lördag 19/9: Svamptur med mossor och lavar i Nordrona -INSTÄLLT-

Svampturen leds av Kristoffer Stighäll och Ossian Rydebjörk i Nordrona. Mötesplats vid Nordronavägen 8, klockan 10. Vi tittar på svampar och annat intressant vi hittar – både ovanliga och vanliga, ätliga och framförallt oätliga svampar. Ta med matsäck, varma kläder och skor som tål väta. Avslutning cirka kl. 15. Max 25 personer.

Upplysningar och anmälan: Ossian Rydebjörk, ossianrydebjork@hotmail.com, 070 733 10 94.

Slåtter på Marn

Slåtter i full gång

Sommarprogrammets sista insats för Naturskyddsföreningen Roslagen, blev ett traditionstyngt arrangemang. Föreningen har slagit myren/kärret Marn, som det kallas lokalt på Väddö, under säkert trettio år och till skillnad från de senaste årens tunna uppslutning så var vi hela åtta entusiaster på plats den 6 september.

Räfsning under vacker himmel

Allt var som upplagt för en riktigt bra slåtter med andra ord, med gott om folk, fint väder och glatt humör, även då räfsningen tog vid efter att liarna gjort sitt.

Kenneth har rätta tekniken

 

Sean som var ansvarig för arrangemanget  peppade deltagarna och höll ihop det hela med van hand under sitt fjärde år som ansvarig för slåttern.

 

Efter slåtter

Ett kärr utan vass

Vi fick en inledande historik över slåttern och området vid samlingen hos Dan Johansson på Senneby gård och sedan bar det av mot myren/kärret i skogen bortom gården.

Vila i skuggan efter slåttern

Vass och annan växtlighet stod oss över huvudet när vi hade genomgång inför dagens slåtter men några timmar senare var det ett mindre kalhygge och mycket nöjda deltagare. Sean lovade att vi kör slåttern även 2021 och ingen av de församlade verkade ha blivit avskräckta, men det visste vi ju först dagen efter då muskler och leder har slappnat av igen.
Även om det dröjer till nästa slåtter på Marn så har Naturskyddsföreningen Roslagen en Svampexkursion redan den 19 september i Nordrona. Det arrangemanget ingår i det kommande höstprogrammet som du som är intresserad kan hitta på föreningens hemsida.

Ola Nordstrand

Naturskyddsföreningen Roslagen

—————————————————————————————————–

Foto: Per Bengtson (PB)

Ola Nordstrand (ON)

Söndag 6/9: Slåtter på Marn 

Hjälp till och gör en viktig och rolig naturvårdsinsats när vi hjälps åt att slå och kratta Marn, ett av de artrikaste orkidékärren i kommunen som ligger på Väddö nära Senneby. Ta gärna med kratta eller lie om du har. Efter slåttern, som tar ett par timmar, fikar vi tillsammans i grönskan. Samling vid Senneby Trädgård kl 10.00. Medtag fika, stövlar och oömma kläder. Om vädret är ogynnsamt kan datumet ändras. Föranmälan till Sean Dagerman, perestrojka100@gmail.com, 073-05 27 201.

28 aug: Batnight i Mörby slottsruin

Förväntansfulla och en aning nervösa samlades deltagarna till årets Bat Night i Mörby slottsruin i Rånäs på fredagskvällen den 28 augusti vid Fasterna kyrka.. Förväntan byggdes på besöket i slottsruinen och mötet med fladdermöss och experten Marie Nedinge och nervositeten på passagen av en kohage inkluderande en stor tjur. Allt gick dock bra och innan vi äntrade slottsruinen gick Per Bengtson igenom historiken och innehållet för kvällen.

Per och Marie

Per drar ruinens historik

Föredraget som Marie höll i bagarstugan i anslutning till borggården var spännande och intressant och hon presenterade sina favoritdjur på ett mycket underhållande sätt. Under föredraget gjorde en fladdermus entré i bagarstugan men vände snabbt ut i mörkret igen.

Att fladdermöss är hemlighetsfulla djur blev vi varse såväl under föredraget som då vi klev ut i den magiskt vackra augustikvällen för att upptäcka dessa flygande däggdjur med anor så långt tillbaka som 80-100 miljoner år. Nordfladdermusen är den vanligaste fladdermusen i stora delar av Sverige då den finns från Smygehuk i Skåne till Haparanda. De 19 arter som finns i landet är samtliga insektsätande men de större arterna kan också ta groddjur och mindre fåglar. Blir de tvungna kan de flyga under ljusare delar av dygnet men riskerar då att tas av lärkfalken.

Globalt finns det ca 1500 arter varav tre vampyrer, alltså fladdermöss som livnär sig på blod från djur och i undantagsfall från människor. men är långt ifrån lika blodtörstiga som böckernas och filmernas Dracula och finns bara i norra Sydamerika.

För några arter är nektar respektive frukt huvudfödan men för de flesta gäller insekter. För att hitta sina byten i mörkret skickar de ut starka ljudsignaler som är olika för varje art och når 20 000-55 000 Hertz. Andra signaler innebär parningsläten och det fick vi höra på borggården genom så kallade ultraljudsdetektorer. Fladdermusens år sträcker sig från parningen i augusti/september, dvala i något kyrktorn eller en grotta eller en matkällare eller något annat passande ända fram till mars/april då de vaknar, ägglossning för mamma fladdermus i april/maj till den sparade sperman och sedan föds en unge i juni/juli då honorna samlats i kolonier.

Förutom att Bat Night 2020 blev magiskt vacker, om än lite kylig, så blev den innehållsrik också. Inte mindre än fem av de inventerade nio arterna av fladdermöss gav sig tillkänna denna kväll.  De arter som visade upp sig denna kväll, eller snarare hördes via detektorerna, var vattenfladdermus, dvärgpipistrell, taigafladdermus, brun långörad fladdermus och nordisk fladdermus.

 

En fantastiskt kväll för de församlade som förutom att höra om och av fladdermöss även fick se planeten Mars stråla med sitt svagt röda ljus, en ståtlig halvmåne flankerad av Jupiter och Saturnus och som vi hoppas ska komma igen som en favorit i repris 2021.

 

Ola Nordstrand

Naturskyddsföreningen Roslagen

 

——————————————————————————————————–

Foto: Ola Nordstrand

Debattartikel: Ogräsbekämpning i Norrtälje

Ogräsbekämpning i Norrtälje riskerar att rubba ekosystemet och skapa hälsorisker

Intill den fina strandpromenaden mellan Gransäter och Grind i utkanten av Norrtälje stad genomförs eller kommer att genomföras bekämpning av den invasiva växten Jättebjörnloka. Invasiv innebär att växten eller djurarten inte hör hemma i vårt ekosystem.

Jättebjörnlokan bekämpas även på andra platser runt om i Norrtälje kommun då den inte hör hemma i vår natur och kan ge brännskador på huden om man kommer i kontakt med växtsaften och sedan vistas i solljus. Det är inte helt lätt att bekämpa Jättebjörnlokan då dess frön kan ligga och gro i marken i upp till 20 år.

Vi i Naturskyddsföreningen Roslagen är inte emot att kommunen bekämpar Jättebjörnlokan men tycker att det bekämpningsmedel som används – RoundUp Bio med registreringsnummer 3937 med det verksamma ämnet glyfosat – inte passar för bekämpning i anslutning till framför allt vattennära områden, som strandpromenaden mellan Gransäter och Grind. Dessutom är det inte fastställt att det verksamma ämnet i RoundUp – glyfosat – inte ger framtida negativa hälsoeffekter och även kan påverka ekosystemet negativt.

På strandpromenaden och på andra platser i kommunen som berörs av bekämpningen, vistas många av kommunens invånare och däribland ett stort antal barn som kanske inte håller sig från de avgränsade områdena och inte kan läsa de minimala lapparna med information om bekämpningen och riskerar att komma i närkontakt med bekämpningsmedlet RoundUp Bio. Även hundar och katter som rör sig längs med strandpromenaden och nosar i vägkanterna kan utsättas för glyfosatet.

När det här läses har säkert det mesta av bekämpningen redan genomförts men till kommande år föreslår vi att bekämpning av Jättebjörnlokan sker med biologiska alternativ som förekommer bland annat i vårt grannlän Uppsala. Där bekämpas Jättebjörnlokan genom att kokande vatten hälls på eller i växten. Det är också möjligt att injicera kokande vatten direkt i roten med en form av spjutmaskin, vilket görs i Perstorps kommun.

Ett färgglatt inslag under sommaren är växten Lupin. Växten innehåller bland annat spartein och kan vara riktigt giftigt för djur men inga allvarliga förgiftningar är kända hos människor. Det är främst då Lupinens fröbaljor bildas som den är extra riskfylld för små barn och djur. Även Lupinen är en invasiv art och har på många ställen tagit över den naturliga floran längs våra vägkanter och Norrtälje kommun är inget undantag.

Här anser vi i Naturskyddsföreningen att det behövs en insats från kommunen för att minska beståndet av Lupiner. Ett sätt att bekämpa eller åtminstone begränsa utbredningen är att slå vägkanterna innan Lupinerna sätter frö, gärna flera gånger per växtsäsong och sedan ta bort växtmaterialet. Är det en mindre samling är det mest effektiva sättet att gräva upp plantorna.

Vi ser fram emot kommande somrar med biologisk bekämpning av Jättebjörnloka och färre Lupiner längs våra vägkanter.

Christoffer Hallbäck
Ola Nordstrand
Naturskyddsföreningen Roslagen