Skogsgruppen

_DSC7525

Vi söker dig som vill vara med och driva skogsfrågor. Frågor vi vill fokusera på är:

  • Skydda värdefulla skogar.
  • Informera om och sprida kunskap om hyggesfritt skogsbruk.
  • Arrangera exkursioner i fina och värdefulla skogar.
  • Utföra praktisk naturvård.

Brinner du för skogsfrågor?

Då har du kommit rätt. Skogsgruppen arbetar bland annat för att värdefulla skogar i Roslagen ska få ett lagligt skydd. Ett av målen är att vara med och förhindra att värdefull natur exploateras eller avverkas. Skogsgruppen vill även förmedla kunskap om signalarter och andra arter som indikerar skyddsvärda skogar.

Skogsgruppen arrangerar exkursioner där vi tillsammans hjälps åt att finna hotade och skyddsvärda arter. Alla är välkomna, från nybörjaren till experten. Skogsgruppens mål är att vara steget före och finna skyddsvärda områden innan de exploateras eller avverkas. En viktig del i skogsgruppens arbete är att rapportera artfynd. Skyddsvärda arter dokumenteras och rapporteras vidare till skogsägare och myndigheter.

Tätortsnära skogar är områden som ligger i nära anslutning till eller inom en tätort. Dessa områden är viktiga att bevara. Områdena används för rekreation och friluftsliv, barns lek mm. I samarbete med lokala beslutsfattare och andra organisationer arbetar skogsgruppen för att Färsna, strax norr om Norrtälje tätort, blir ett naturreservat.

Skogsgruppen utför även praktisk naturvård. Vi utför åtgärder som till exempel ringbarkning och röjning för att förstärka naturvärdena i redan skyddade områden. Åtgärdena sker i samarbete med länsstyrelsen, kommun och andra skogsägare.

Skogsgruppen vill även informera och sprida kunskapen om hyggesfritt skogsbruk. Idag finns metoder som är ekonomiskt fördelaktiga och framförallt vänligare för både människor, djur samt skogen och allt som växer där. Den 3 oktober 2016 arrangerade vi ett seminarium om hyggesfritt skogsbruk: 120 deltagare kom och här kan du läsa i Norrtelje Tidning om seminariet. Läs på vår webbsida om seminariet här. Vi tipsar även om boken Konsten att hugga träd och ha skogen kvar.

Vill du också vara med och arbeta för Roslagen skogar? Mejla till någon av nedanstående.

Har du frågor eller önskar kontakt med skogsgruppen? 

Kontaktperson för skogsgruppen:

Per Bengtsson – per@gronide.se