Skogen granskad

Vi bor granne med skogen. Åtminstone vad jag tills för lite sedan trodde var riktig skog. Det som egentligen är en produktionsskog av planterade långa smala tallar, alldeles intill kalhyggesgatan med sly, stubbar och en och annan minigran på tillväxt.    I alla tider har vi svenskar haft en väldigt speciell relation till skogen, om än […]

Läs mer

Gröna vallöften från politikerna i Norrtälje

Vi kan göra mycket för klimatet i den egna kommunen och i Norrtälje tycks viljan finnas. Inför valet har Roslagens Klimatgrupp frågat Norrtäljepartierna om deras syn på 14 viktiga klimatförslag. Av enkätsvaren framgår att de rödgröna partierna (S, V och MP) är mest positiva till våra förslag på åtgärder för att förbereda kommunen inför omställningen. […]

Läs mer

Tätortsnära natur

”Tätortsnära Natur är ett projekt som Naturskyddsföreningen Roslagen har varit involverat i sedan 2018. Två projketansvariga har delat på jobbet under åren som gått och vid årsskiftet 2021/2022 var rapporten från detta omfattande projekt klar. Christoffer Hallbäck var den som först jobbade med projektet 2018/2019 och därefter tog Ossian Rydebjörk vid och slutförde projektet och skrev […]

Läs mer

Talloljeutsläppet på Väddö

Naturskyddsföreningen Roslagen har liksom många i vår kommun följt och agerat med anledning av den tallolja som flutit iland längs kusten på Väddö. Vi har genom utskick uppmanat medlemmar och andra att efter bästa förmåga göra en insats för att vi tillsammans ska kunna få bort oljan innan den ställer till med mer elände än den […]

Läs mer

VAR HAR STRÖMMINGEN TAGIT VÄGEN?

Vi undertecknade vill härmed uttrycka en kraftfull protest mot det storskaliga industriella fisket efter strömming som under 2020 bedrevs av trålfiskefartyg i Östersjön. Sådana enorma fångster av strömming befarar vi allvarligt kan skada andra fiskbestånd i skärgården.  Fångsten för Stockholms läns yrkesfiskare (januari till 6/4 2020) var 4,4 ton medan trålfiskefartygens fångst för denna period […]

Läs mer

En större mängd tallolja har upptäckts vid Väddökusten

28 februari 2021 Ett utsläpp har upptäckts vid Väddökusten och under lördagen den 27 februari genomfördes en överflygning av kustbevakningen och Räddningstjänsten tog prover på oljesamlingar vid olika punkter för att ta reda på vad utsläppet bestod av och hur utbredningen av utsläppet såg ut. Provtagningen bekräftade att utsläppet består av tallolja, överflygningen kunde inte […]

Läs mer

Månadsbrev RNF April

Hej! Det här månadsbrevet från din lokala krets Naturskyddsföreningen Roslagen ska försöka ge en klarare bild av vad vi kommer att försöka genomföra i aktiviteter med tanke på det speciella läge som råder med corona-pandemin. April månads första aktivitet På jakt efter bombmurklan ställdes in på grund av risk för spridning av viruset som härjar, […]

Läs mer