Från guidningen i hamnen 210826

”I det gamla hamnområdet i Norrtälje växer en ny stadsdel fram. Det blir en naturlig fortsättning på Norrtäljes stadskärna. Den tidigare industrimarken förvandlas till en stadsdel byggd för möten, liv och rörelse, aktiviteter och ett väl fungerande vardagsliv.” Så inleds texten i den broschyr som presenterar en hållbar stadsdel i Norrtälje stad och det är […]

Läs mer