Remissvar Översiktsplan 2050 från Naturskyddsföreningen Roslagen

Remissvar Översiktsplan 2050 från Naturskyddsföreningen Roslagen Naturskyddsföreningen Roslagen (benämns ”vi” i fortlöpande text) lämnar följande synpunkter på Översiktsplan 2050, vilka markeras med fet stil. Inledning och utgångspunkter I inledningen fastslås att ”översiktsplanen ska uttrycka kommunens vilja och fungera som ett viktigt styrdokument för markanvändning och bebyggelseutveckling. Det är därför viktigt att översiktsplanen är aktuell.” Den […]

Läs mer

Björnö, remissvar från 22/2-20

Remissvar på Norrtälje kommuns detaljplan för exploatering av Björnö-området, etapp 2 och 3, Östhamra 1:15, Frötuna socken. Norrtälje den 22 februari 2020 Roslagens Naturskyddsförening (RNF), Roslagens Ornitologiska förening (ROF) och Friluftsfrämjandet i Roslagen önskar lämna följande svar på remiss kring exploateringen av Björnö, etapp 2 och 3 (Ert diarienummer KS 12-231). Sammanfattande synpunkter: Björnöberget, öster […]

Läs mer