Från guidningen i hamnen 210826

”I det gamla hamnområdet i Norrtälje växer en ny stadsdel fram. Det blir en naturlig fortsättning på Norrtäljes stadskärna. Den tidigare industrimarken förvandlas till en stadsdel byggd för möten, liv och rörelse, aktiviteter och ett väl fungerande vardagsliv.”

Så inleds texten i den broschyr som presenterar en hållbar stadsdel i Norrtälje stad och det är hållbarhet och miljö som står i fokus.

Vi var nio tappra – och då menar jag verkligen tappra – som samlades denna regndrabbade kväll, torsdagen den 26 augusti, för att av projektledare Carolina Sahlén och projekteringsansvarige Jan Kjellberg få en guidning av den största stadsdelen som är under uppbyggnad i Norrtälje stad. Lika tappra var såklart våra två ciceroner för kvällen, som trotsade den starka vinden och det myckna regnandet, och med hjälp av kartor, kunskap och tålamod gjorde en inspirerande och intressant guidning för oss i Naturskyddsföreningen Roslagen.

Inspirerande på så vis att det var ett större fokus på hållbarhet och miljö än vi hade anat, med bland annat cirka 50 procent miljöbetong i framför allt kajen och övriga markavsnitt med betong samt så kallad grön asfalt. Dessutom ett antal hus som stoltserar med solceller på taken och ett korkbaserat underlag istället för gummiasfalt på lekplatsen i parken. Kort sagt ska hela projektet baseras på och följa hållbarhetsprogrammet. Det är 2000 bostäder som ska ge plats åt ca 4500 personer och målsättningen är ju att stadsdelen ska följa devisen Barn, Båtar och Bad. Av de 2000 bostäderna är cirka 400 hyresrätter, det vill säga cirka 20 % av bostadsbeståndet och då tillkommer äldreboenden, som också är ett slags hyresrätter.

Norrtälje Hamn ska som sagt bli en hållbar stadsdel, åtminstone är ambitionen det, och för att nå dit har kommunen valt att jobba utifrån Citylab Action – ett nytt system för hållbar stadsutveckling i samarbete med den privata och offentliga byggsektorn. Byggbranschen i stort har ju en plan för klimatneutralitet, det vill säga nettonollutsläpp år 2045. Vägen dit går via en minskande trend av växthusgaser år 2025 och 50 procent minskade utsläpp jämfört med 2015 är målet år 2030. Fem år senare ska utsläppen ha minskat med 75 procent jämfört med 2015 när vi kommer fram till år 2040. Vi följer med spänning resultatet för Norrtälje Hamn.

Vägen mot en hållbar stadsdel går via 17 delmål som i sig har en mängd åtgärder som ska bidra till att målen nås. Ett delmål heter Hållbar livsstil och här ska målet nås genom att stadsdelen planeras utifrån de gåendes perspektiv och genom att funktioner som stödjer reparation, återbruk och återvinning byggs in i stadsdelen. Under delmålet Transporter sägs det att gå eller cykla ska vara de naturliga sätten att ta sig fram och att det ska vara enkelt att klara vardagen utan bil. Det här delmålet ska bli spännande att följa och kan fungera bra när det gäller Norrtälje Hamn, men ser vi över hela den vidsträckta kommunen så är bilberoendet stort. Många fler av delmålen är intressanta att ta del av och följa men det överlåter vi åt er som läser att själva ta reda på. Vi som var på plats var i alla fall mycket nöjda med guidningen och ser med spänning fram emot en färdigställd ny stadsdel år 2030.

 

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.