Gröna vallöften från politikerna i Norrtälje

Vi kan göra mycket för klimatet i den egna kommunen och i Norrtälje tycks viljan finnas. Inför valet har Roslagens Klimatgrupp frågat Norrtäljepartierna om deras syn på 14 viktiga klimatförslag. Av enkätsvaren framgår att de rödgröna partierna (S, V och MP) är mest positiva till våra förslag på åtgärder för att förbereda kommunen inför omställningen.

Sommarens extremväder, torka och bränder över stora delar av Europa sätter fingret på klimatet som en viktig fråga i det kommande valet 2022. Även Norrtälje berörs. Larmen om låga grundvattennivåer återkommer årligen. Forskarna varnar för att häftiga stormar som Alfrida, vintern 2019, kommer att bli vanligare i ett klimat som är ur balans.

I ljuset av detta har Roslagens klimatgrupp tagit fram en valenkät till partierna i fullmäktige. Enkäten består av 14 förslag på klimatåtgärder som partierna fått ta ställning till. Sju av partierna har besvarat enkäten.
– Vi hoppas att enkäten ska ge väljarna en fingervisning om hur de kan rösta för klimatet i årets val, men också att klimatfrågan som sådan ska ges större utrymme i valrörelsen, säger Torbjörn Vennström från Roslagens Klimatgrupp som har varit med och tagit fram enkäten.

Enkäten visar att det finns ett stort stöd för att bygga ut säkra gång- och cykelvägar, att satsa mer på att bygga ut laddstationer i hela kommunen och få en bättre kollektivtrafik också på landsbygden. Alla partierna är för att också utsläppen från biobränslen ska redovisas även om Miljöpartiet anser att det i första hand är en fråga för Norrtälje energi som driver fjärrvärmeverket.
– Eftersom alla partier som svarat ställt sig bakom de förslagen så förväntar vi oss att det blir verkstad på de områdena under mandatperioden, oavsett vilken majoritet som vinner valet, tillägger Torbjörn Vennström.
Enkäten visar också att det finns stöd hos fem av sju partier för att kommunen ska verka för att biltrafiken minskar i kommunen även om partierna i sina motiveringar uttryckt olika ambitionsnivåer här.

Inom andra områden är oenigheten större. Endast de tre rödgröna partierna anser att kommunen ska anta mål och åtgärder för att minska klimatpåverkan från medborgarnas konsumtion. De är också mest positiva till att kommunen ska ställa tydliga klimat- och hållbarhetskrav i sin upphandling. De borgerliga partierna är mer tveksamma till det förslaget.
– Klimatpåverkan från medborgarnas konsumtion, särskilt de som har höga inkomster, tar allt större andel av de utsläpp som vi orsakar totalt. Därför är det viktigt att även kommunerna börjar adressera den frågan, menar Jörg Hellkvist från Roslagens Klimatgrupp.

Vänsterpartiet har ställt sig bakom alla 14 förslagen i enkäten. Socialdemokraterna följer därefter med 13 ja och ett kanske. Miljöpartiet är på tredje plats med 12 ja och 2 kanske. ‘Mest negativa är Sverigedemokraterna som sagt nej till 6 av förslagen och 6 ja. Bland de borgerliga partierna är Liberalerna mest positiva med 10 ja, och 3 nej.

Det finns också frågor som skär över blockgränserna. Liberalerna ställer sig tillsammans med de rödgröna bakom förslaget att kommunen ska sluta med kalhyggen inom sina skogar. En annan sådan fråga är om kommunen ska kräva klimatavtal eller klimatbudget från företag som vill ha markanvisningar eller exploateringsavtal. Liberalerna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är positiva till tanken. Centern och Miljöpartiet är tveksamma medan Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej.

Det förslag som har lägst stöd bland Norrtäljes partier är att kommunen ska arbeta för stärkt kontroll och bevarande av strandskydd i kommunens känsliga områden. Liberalerna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har svarat ja på frågan. Socialdemokraterna och Moderaterna är tveksamma, medan Centern, och Sverigedemokraterna säger nej.
– Anmärkningsvärt är att man i kommunstyrelsen inte ser problemen med hårdexploateringen av stränderna i vår unika och hotade skärgårdsmiljö. Att skydda känsliga miljöer borde gå före fritidshusägares önskan om havsutsikt, egen brygga och åretruntstandard, säger Caroline Ford, som är aktiv i Roslagens Klimatgrupp.

Enligt färska forskarrapporter har Östersjöns funktion som kolsänka gått över i motsatsen, det vill säga en ”kolkälla” med utsläpp av metan och andra växthusgaser orsakat av övergödning, kemikalier och överfiske.
– Även den ökade fritidsbåtstrafiken med vattenskotrar och stora bränsleslukande båtar bidrar och borde regleras hårdare när vi nu står inför en utfasning av de fossila bränslena. En rättvis övergång för oss permanent boende där lantbrukare, skärgårdsbor och glesbygdsbor prioriteras och sanktioneras är ett absolut måste för att vi ska lyckas med omställningen, avslutar Caroline Ford

Hela rapporten finns i länken nedan:

Rapport-Partierna-i-Norrtälje-och-klimatet-uppdaterad-220826 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.