Lör 1/8: Vandring i Tullviksbäckens naturreservat, Väddö   

En dag med vandring utefter Tullviksbäcken och vidare nedåt klipporna och havet. Större delen av den ca 6 km långa vandringen följer Roslagsleden. Lunchpaus vid stranden. Områdets centrala del består av sumpskog och äldre spontant uppkommen granskog. Floran är ställvis rik med lundväxter. Naturreservatet, vilket inrättades 1989 med främsta syfte att skydda lekmiljöer för havsöringen, […]

Läs mer

Rädda Grindskogen

Grindskogen hotas av bebyggelse. Den innehåller unik natur med ekar och gammeltallar. Den besöks av många människor, unga och gamla. Håller du med om att Grindskogen ska bevaras för framtiden, skriv under namninsamlingen! Länk till namninsamlingen: Rädda Grindskogen http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=10141  Länkar till artiklar i Norrtelje Tidning: Exploatera inte Grindskogen Populärt grönområde kan bli nya bostäder

Läs mer