Lör 21/11: Skötsel i naturområde

Denna dag ägnar vi oss åt praktisk naturvård. Vi besöker ett värdefullt skogsområde och utför åtgärder för att förstärka naturvärdena. Arrangeras av skogsgruppen. Samling på parkeringen vid Friskis&Svettis Norrtälje, Sportcentrum, kl. 09:00 för samåkning. Heldagsaktivitet. Ta med matsäck, stövlar och kläder efter väder. Ta gärna med egna redskap. Kontaktperson Maria Högqvist, 070-482 55 04.

Läs mer

Skogstur den 17 oktober 2015

Den 17 oktober besökte skogsgruppen nyckelbiotoperna i Nordrona. Det var en dag som började i tät dimma och slutade i vackert solsken. Områdena har höga naturvärden och flera skyddsvärda arter hittades. Bland artfynden kan nämnas mörk husmossa, grön sköldmossa, granticka och ullticka. Klicka på bilderna nedan så blir de större.

Läs mer