Solceller i bostadsrättsförening

Är din bostadsrättsförening intresserad av att skaffa solceller? Här har vi samlat en rad viktiga tips och information om hur ni går tillväga.


Brf Utsikten i Norrtälje

Som bostadsrättsförening är det mycket lämpligt att ha stora solcellsinstallationer och tänka långsiktigt. Det är som förening relativt lätt att finansiera en stor solcellsinstallation genom lån på fastigheten, ex har SBAB ”gröna lån” med mycket låg ränta. I en bostadsrättsförening är det oftast elkonsumtion även under sommartid, och då kan föreningen producera en stor del av den elen till sig själv. Extra lönsamt blir det om föreningen endast har ett gemensamt el-abonnemang och fördelar elavgifter mellan medlemmarna genom internmätning. Att använda den producerade elen själv ger bättre ekonomi än att mata ut den på elnätet för försäljning. Hela investeringen brukar vara avbetalad på 10-15 år och därefter är den i princip gratis i ca 10-20 år. Man brukar räkna på att en solcellsanläggning har en livslängd på cirka 30 år, men det är mycket möjligt att de håller mycket längre än så har fall visat.

Lönar det sig?

Absolut! Här kommer ett exempel: Om du utgår från föreningens konsumtion av fastighetsel (exempelvis tvättstuga, pumpar, fjärrvärmeanläggningens elkonsumtion, belysning i trapphus, hissar med mera), med andra ord den el föreningen betalar själv, och då sätter upp en anläggning på 20 000 W (som under ett år producerar 18 000 kWh) så kan det ge en avkastning på 5-7 % idag, beroende på vilken typ av tak (höjd med mera). En del undrar kanske hur stor den egna konsumtionen är under sommaren, men det är inget att oroa sig över, för den el som föreningen inte förbrukar själv kan säljas för ett mycket bra pris beroende på vilket elbolag ni väljer att sälja till. Att det lönar sig för miljön behöver vi väl inte ens nämna?

Så här kan du övertyga din styrelse eller hur styrelsen övertygar sina boende!

 • Miljövänligt Projekt: Vi följer kommunens och regeringens mål att minska fossila utsläpp till förmån för kommande generationer.
 • Lönsam investering: Ersätter inköpt el, och enligt exemplet ovan gör det en besparing på drygt 25 000 kr/år.
 • Höjer värdet på medlemmarnas lägenheter: Intresset vid försäljning av lägenheter och att bo här ökar mångfalt.
 • Att gå över till timmätning som solcellsanläggningen kräver, ger större möjlighet till analys av el- och värmeförbrukningen vilket kommer ge ytterligare besparingspotential för föreningens medlemmar.

Så här går ni tillväga

 1. SAMLA INFO: Utse en projektgrupp, ex inom styrelsen, som undersöker förutsättningarna, kontaktar leverantörer, elbolag, expertis, ordnar studiebesök och tar fram ett beslutsunderlag till styrelsen. En förstudie bör innehålla följande:
  a) Föreningens elanvändning idag, t ex uppvärmningssystemet. Solceller går bra att kombinera med andra uppvärmningssystem – direktverkande el, bergvärme, värmepumpar, ved-/pelletseldning med mera. Brf:er kan få gratis råd från kommunens energi- och klimatrådgivare (länk här).
  b) Hur ser taken ut? Alla väderstreck utom norr fungerar egentligen bra, om det inte är för mycket skuggningar på taket från t ex omgivande träd, andra byggnader, skorstenar, fläktskåp med mera. Här kan du se effekten för de olika vinklarna (länk här). Se även solkartan just för era tak (länk här). Går det inte att ha solcellerna på taket så kan de även placeras på marken.
  c) Bygglov? Kontakta kommunen och fråga om det krävs (behövs normalt inom detaljplanerat område). Dock finns det ett förslag från Boverket som innebär att solenergianläggningar som följer byggnaders befintliga form framöver inte ska behöva söka bygglov. När riksdagen röstar om förslaget är dock ännu oklart.
  d) Bedöm ekonomin. Gör en kostnads/intäktsana­lys med olika utfall beroende på elprisut­veckling, dimensionering, eget elbehov (ska hushållselen ska ingå eller ej), eventuella bidrag, skattereduktion osv. Undersök hur anlägg­ningen kan finansieras t.ex. om det behövs banklån. Här finns en gratis kalkylmall (länk) som kan laddas ner:
  e) Inventera leverantörer. På www.svensksolenergi.se (länk här) finns många av branschens företag och vilka uppgifter de behöver för att kunna lämna en offert. Ta in ett antal offerter, be om referenser. Googla sen även på den leverantör ni fastnat för. Ställ gärna kravet att installatören är registrerad hos Elsäkerhetsverket (länk här) och att de är certifierade solcellsinstallatörer (länk här).
  f) Teknikfrågor (ex typ av paneler, växelriktare, elcertifikatmätare) kan man få hjälp av från leverantören. Mer info kan ni läsa i KTHs handbok (se länk längst ned).
  g) Studiebesök på befintlig anläggning. Låt styrelsen göra ett besök hos brf som redan satt upp solceller. Kontakta gärna oss för förmedling av kontakt. Förbered frågor innan studiebesöket om det ni vill veta.
 2. BESLUT: Styrelsen beslutar om projektet är tillräckligt bra för att gå vidare. Normalt brukar sen oftast årsmötet ta beslut.
 3. SÖK EV BYGGLOV.
 4. AVTAL OCH BESTÄLLNING. Om offerten från vald leverantör är aktuell se till att ett avtal (använd ABT 06 som mall) görs innan beställningen. Se till att punkt om förseningsvite finns med i avtalet, och att en oberoende besiktningsman anlitas för slutbesiktningen.
 5. SÖK STÖD: Som brf kan man söka statligt stöd (länk här) (ROT-avdrag ej möjligt för brf:er). Det statliga stödet söker man direkt efter ni har en definitiv offert. Tänk på att det kan dröja innan det bidraget är utbetalt.
 6. BYTE ELMÄTARE. Elektrikern ska göra både en föranmälan och färdiganmälan till nätägaren (kolla att detta görs i god tid). Nätägaren ska sen kostnadsfritt byta mätare till en dubbelriktad, men det brukar vara ”flaskhalsen” så ligg på dem och be att få datum för byte. Först när ni bytt mätare kan ni leverera ut el på nätet. Undvik att sätta igång anläggningen innan dess, annars får ni betalaför den el ni skickar ut istället för att få betalt. Kolla också vad annat nätägaren kräver för att allt ska fungera (ansökan, avtal m.m. ska fyllas i). Nätägaren meddelar anläggnings-ID för produktionsanläggningen.
 7. VÄLJ ELBOLAG ATT SÄLJA TILL. Många elbolag kräver också att ni då köper elen av dem. Kolla villkor, pris (både för sälj och köp), och om de köper elcertifikat och ursprungsgarantier. Om ni byter elbolag se till att överlåtningsdatum överensstämmer med ev uppsägningstid. Nätägaren ska sen officiellt godkänna bytet.
 8. ANSÖK HOS ENERGIMYNDIGHETEN. Ansök här om att få sälja elcertifikat och ursprungsgarantier och få ett konto. Ni kan även låta t ex ett elhandelsföretag hantera detta åt er.
 9. INFÖR, UNDER & EFTER INSTALLATION. Ge era önskemål till elektrikern och montören om var ni vill ha växelriktaren, strömbrytare och säkringar (oftast bredvid elcentralen), samt hur kablarna från solcellerna ska dras (och ev borrhål). Be montören/elektrikern visa hur ni kan se statistik och information från växelriktaren. Håll inne slutbetalningen tills godkänd besiktning och ev restpunkter är gjorda. Se till att garantibesiktning utförs i tid.

Här finns en utförligare hjälp speciellt inriktad för bostadsrättsföreningar: KTHs handbok om solceller (länk här)