Bellberget Naturreservat

Lunglav (Lobaria pulmonaria) Lunglav signalerar lång skoglig kontinuitet samt hög och jämn luftfuktighet. Den är klassad som nära hotad på rödlistan.

Skogsgruppen letade efter värdefulla arter i Bellberget Naturreservat.

Vinterhalvåret är en utmärkt tid för att gå ut i skogen och kolla efter mossor, lavar och vedsvampar. När det ännu var snöfritt så passade skogsgruppen på att åka och se hur det står till med Bellbergets naturreservat som bildades i 2016.

Detta reservat ligger vid Erkens sydvästra strand och större delar är också skyddad under Natura 2000, vilket har som syfte att bevara värdefulla naturtyper och arter.

Bellberget är mångformigt och kännetecknas bland annat av ädellövskog och örtrik barrskog. Höga naturvärden och flera rödlistade arter finns i detta reservat. Rosenticka (en nära hotad vedsvamp) hittades här i 1990, och vi hoppades att få se den här igen. Tyvärr förblev rosentickan gömd för denna gång, men vi lyckades att upptäcka en hel del andra arter, här kommer ett litet axplock.

Trädporella (Porella platyphylla) är en signalart som används av Skogstyrelsen för att indikera skogar med höga naturvärden. Lokaler med trädporella kan ofta ha fler ovanliga eller rödlistade arter.

Ullticka (Phellinus ferrugineofuscus) växer på lågor i äldre granskog med långvarig grankontinuitet. Den växer på själva barken och har en Oboyliknande färg. Den påverkas mycket negativt av avverkning, vilket är varför den i dag är listat som nära hotat. På platser som Ulltickan växer kan man ofta hitta flera ovanliga och rödlistade vedsvampar.

Brandtickan (Pycnoporellus fulgens) sticker verkligen ut med sin gyllene färg. Brandtickan är beroende av äldre fuktig granskog med grova lågor och påverkas mycket negativt av kalavverkning. Den är i dag klassad som nära hotad på rödlistan.

 

Om du vill engagera dig i skogsgruppen och ta del i  skogsexkursioner så kontakta gärna Hilde Nystad på hnystad@gmail.com

 

 

 

 

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.