Onsdag 18/3: Årsmöte 2020

Årsmöte/kretsstämma på gång för Naturskyddsföreningen Roslagen – onsdagen den 18 mars kl 18.00 på Färsna gård. Dagordningen finns nu på hemsidan och via Facebook. Kvällen rundas av med ett spännande föredrag med naturfotograf Leif Gustavsson. Varmt välkommen!

Årsmöte Naturskyddsföreningen Roslagen
Färsna gård, Norrtälje, onsdag den 18 mars 2020 kl 18:00.

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Anmälan om valberedningens förslag till sekreterare för stämman
4. Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet
5. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Fastställande av resultat- och balansräkningar
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
10. Fastställande av verksamhetsplan
11. Beslut om antalet styrelseledamöter och mandatperiod för dessa
12. Val av ordförande för kretsen, tillika ordförande i styrelsen
13. Val av övriga styrelseledamöter
14. Eventuella fyllnadsval
15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
16. Val av valberedning
17. Ärenden som styrelsen förelägger stämman.
18. Ärenden som väckts genom motion
19. Stämmans avslutande

Efter årsmötet blir det fika och ett spännande föredrag med naturfotograf Leif Gustavsson, varmt välkommen!

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.