Verksamhetsberättelse år 2019 RNF

Verksamhetsberättelse år 2019

Styrelsen för Naturskyddsföreningen Roslagen, lokal krets i Norrtälje kommun, avger härmed sin verksamhetsberättelse för sitt 49:e verksamhetsår.

Medlemmar

Föreningen har enligt utdrag ur medlemsregistret i mars 2020 totalt 1882 medlemmar, varav 1129 är fullbetalande medlemmar, 750 är familjemedlemmar och tre är hedersmedlemmar. Med andra ord en ökning med 51 medlemmar jämfört med 2018.

Förtroendevalda

Styrelsen har haft åtta protokollsförda sammanträden: januari, februari, mars, april, maj, juni, september och november. I augusti (21/8) och oktober (21/10) genomförde vi s k verksamhetsträffar med speciellt inbjudna förutom styrelsen. I augusti träffades vi på Växplats Nybyn och i oktober på Färsna gård.

Vid årsmötet den 13 mars 2019 valdes följande till styrelse, revisorer och valberedning:

Post Namn vald till år
Ordförande Ola Nordstrand 2020
Kassör (adjungerad) Kristiina Mustonen 2020
Ledamot Per Bengtson 2021
Ledamot Veronika Areskoug 2020
Ledamot Sean Dagerman 2020
Ledamot Christoffer Hallbäck 2020
Ledamot Sofia Gröhn 2021
Ledamot Victoria Hellström 2021
Suppleant Maria Nyström 2020

Revisor Dan Johansson 2020
Revisor Susanne Ortmanns 2020
Revisorsuppleant Suzanne Breitholtz 2020

Valberedning Birjer Johnsson (sammankallande) 2020
Kajsa Dufbäck 2020

Roslagens Naturskyddsförening har varit representerade i:

Norrtälje Naturvårdsstiftelse: Rolf Embro (ordinarie), Maria Nyström (ersättare)
Ängsö skötselråd: Kjell Färnkvist

Information

Program
Två programblad har skickats ut till medlemmarna och lagts ut på Norrtälje stadsbibliotek och dess filialer. Programbladen omfattade vår/sommar 2019 och höst/vinter 2019.

Webbsida och sociala medier
Anette Mustonen har ansvarat för kretsens hemsida, www.roslagen.naturskyddsforeningen.se. Även Kristiina Mustonen och Lasse Björklund har kunnat uppdatera hemsidan.

Christoffer Hallbäck har haft ansvaret för kretsens Facebooksida ”Naturskyddsföreningen Roslagen” från och med mars 2019. Kristiina Mustonen har under året drivit Facebooksidan ”Skydda Färsna”.

Debattartiklar, insändare och mediainslag
Det har stundtals under året 2019 varit tätt med artiklar i främst lokala medier och framför allt då det har varit klimataktioner eller annat som har med klimatet att göra. Våra arrangemang har oftast synts i kortare artiklar i främst Norrtelje Tidning (NT). Det har också varit en bra aktivitet på Facebook under året.

Januari:
Spår av utter hittades på Erken – artikel i NT om rovdjursspårningen
Februari:
Klimatgruppen kämpar för stramare klimatmål – klimatmanifestation vid kommunfullmäktige
Mars:
Strejk för klimatet – artikel i Mitt Roslagen inför manifestation 15 mars
Global klimatstrejk hölls även i Norrtälje – artikel i NT om manifestationen 15 mars
Årsmöte i Naturskyddsföreningen – artikel i NT efter årsmötet 2019
April:
Värmde upp för Earth Hour med klimatmöte – artikel om klimatmöte 30 mars där solcellsgruppen medverkade
En glad åhörarskara fick klimatinspiration – artikel i NT om klimatinspiratörsutbildningen på Färsna gård den 23 mars
Dags för klädbytardag i Norrtälje – här hittar du ”nya” vårkläder – artikel i NT inför Klädbytardag 6 april
Maj:
Fågelskådare gav sig ut till Östernäs – artikel i NT om Ejder- och alfågelmorgon den 5 maj
Vandring på Tallhöjden fick guldkant av guide – artikel i NT om vandring den 27 april
Skvallertorget fylldes av unga som klimatstrejkade – artikel i NT om klimatmanifestation den 24 maj
Utlys klimatnödläge i Norrtälje kommun – debattartikel i NT 31 maj
Pinnbröd, parad och högtidstal – artikel i NT om bland annat utdelning av Naturvårdspriset
Juni:
Holkar snickrades på Familjedag i färsna – artikel i NT om Familjedag i Färsna 25 maj
Guidad naturvandring för en skara orkidéintresserade – artikel i NT om naturvandring i Häverö-Bergby 15 juni
Juli:
Klimatsmart i sommar – artikel i Heg/NT där Per Bengtson slår ett slag för klimatsmart semester
Populär badplats kan försvinna – artikel i NT om Smalsjön
Naturskyddsföreningen agerar mot sjösänkning – artikel i NT om Smalsjön
Paret har gjort en bi-äng… – artikel i NT om Operation rädda bina
Augusti:
Hembygdsgårdens och bondens dag i Rimbo – artikel i NT
Hon klimatstrejkar med Greta Thunberg i Schweiz – artikel i NT om Tyra Blum m fl i FFF
Ny naturstig öppnar upp för livet i skogen – artikel i NT om Färsna Naturstig med Christoffer Hallbäck
Ungdomar – och gamlingar – klimatstrejkar i Norrtälje – artikel i NT om bl a Tyra och Jörg Hellkvist
Naturskyddsföreningen fokuserar på det positiva – artikel i NT om vår syn på kilmathotet
September:
Rospiggar bra på sina bisysslor – artikel i NT om insatser för bin i landet där Norrtälje kommer trea i landet
Slåtterdag på Marn – artikel i NT om slåtterdagen på marn 7 september
Strålande solsken över årets Färsnadag – artikel i NT om Färsnadagen 21 september
Norrtälje strejkar för klimatet – artikel i Mitt Roslagen inför klimatmanifestation 27 september
Nu är det Norrtäljes tur att ta klimatlarmen på allvar – debattartikel i NT 27 september
De hoppas på den största klimatstrejken någonsin – artikel i NT inför klimatmanifestationen 27 september
Klimataktion i Norrtälje – artikel i Roslagen Runt inför 27 september
Rekordmånga strejkade för att rädda vårt klimat – artikel i NT om klimatmanifestationen 27 september
Oktober:
Mäktig manifestation för klimatet – artikel i Mitt Roslagen om klimatmanifestationen 27 september
Föreläsningar om klimat och miljö – artikel i NT om arrangemang av PUSH den 4-6 oktober där vi medverkade
Naturområde ska ha fyllts med byggavfall – artikel i NT om Samstorps gård där vi agerade ”visselblåsare”
November:
Klimatet kräver åtgärder nu – debattartikel i NT 27 november
Klimatstrejken fortsätter – artikel i Mitt Roslagen inför klimatstrejk 29 november
Deltar i global jättestrejk – artikel i NT inför klimatstrejk 29 november
Klimatet kräver åtgärder nu – debattartikel i Mitt Roslagen 27 november
Naturskyddsföreningen var på svampjakt i Färsna – artikel i NT om svamputflykt 13 oktober
Hållbarhetsevent hölls i Folkets Hus – artikel i NT om Hållbarhetevent 22 oktober
Här är det mest plast i Norrtälje – artikel i NT om platsprojekt med Christoffer Hallbäck
Filmvisning i Norrtälje – artikel i NT om visning av filmen Honeyland i vår regi
December:
Smalsjön ska sänkas – badplats hotad – artikel i Mitt Roslagen om Smalsjön
Badplats riskerar att försvinna – artikel i NT om Smalsjön
Min typ av Black Friday – artikel i NT om klädbytardag 30 november
Adventsvandring vid Erken – artikel i NT om adventsvandringen den 8 december

Verksamhet

Kläppenstugan
För första gången på länge utnyttjade naturvårdspristagarna sin vinst med en vecka på Kläppen. Alla tillgängliga högsäsongsveckor till stugan var uthyrda. Under lågsäsong blev det åtta uthyrningstillfällen, vilket får anses som väldigt bra.

Roslagens Naturvårdspris
Naturvårdspriset delades ut för 32:a året i samarbete med Norrtelje Tidning. Bland de nominerade kandidaterna för 2019 tilldelades priset Almviksgruppen, Blidö, för deras arbete med att bevara Auroraängen. Priset delades ut på Nationaldagen den 6 juni i Societetsparken i Norrtälje.

Genomförda programpunkter
Under året har följande programpunkter genomförts:

Datum Program Antal deltagare
190120 Rovdjursspårning 13
190218 Klimatmanifestation vid kommunfullmäktige 12
190313 Årsmöte med föredraget ”Levande taiga” 21
190315 Klimatmanifestation 121
190323 Klimatinspiratörsutbildning 15
190330 Klimat- och miljömöte medverkan 71
190406 Kläd- och leksaksbytardag kommunhuset 300
190427 Naturvandring Tallhöjden 15
190503-04 Expo Roslagen – solcellsgruppen medverkade –
190505 Ejder- och alfågelmorgon 15
190507 Solcellsseminarium 157
190519 Naturvandring Riddersholm och Strömsborg 15
190525 Familjedag Färsna 16
190606 Per Bengtson föredrag/tal på Blidö 50
190606 Lär på vikingabyn Storholmen 221
190615 Naturvandring Häverö-Bergby orkidéer 11
190907 Slåtter på Marn 4
190927 Klimatmanifestation Stora torget 521
191013 Svamp i Färsna 14
191022 Hållbarhetsevent Folkets Hus medverkan 5
191110 Elda ris på Ramsen – INSTÄLLT 0
191111 Filmen Honeyland 50
191129 Global klimatstrejk 49
191130 Klädbytardag kommunhuset 498
191208 Adventsvandring vid Erken 5

Grupper

Skogsgruppen
Christoffer Hallbäck ansvarade för skogsgruppen och dess aktiviteter fram till och mars 2019 och därefter tog Per Bengtson över ansvaret. En stor utmaning för alla med inblandning i skogsbruk, naturvård med mera var stormen Alfrida 1-2 januari och på Naturskyddsföreningens eget naturreservat på Ramsen var det på intet sätt annorlunda än på andra ställen i Roslagen. Det blev en uppgift för skogsgruppen att påbörja röjningen där tillsammans med Roslagens Ornitologiska Förening (ROF). Innan häckningssäsongen avbröts arbetet för att återupptas under hösten.

Solcellsgruppen
Ola Nordstrand tog över ansvaret för solcellsgruppen i mars 2019 och gruppen har fortsatt arbetet med att påverka och informera boende i Norrtälje kommun om solceller och förnybar energi. Gruppen har genomfört ett antal träffar ihop med Energi- och Klimatrådgivningen. Vid Expo Roslagen på Sportcentrum i Norrtälje den 3-4 maj medverkade solcellsgruppen tillika vid det välbesökta seminariet på Campus den 7 maj med 157 deltagare. Studiebesök har genomförts hemma hos några av gruppens medlemmar med egna solcellsanläggningar på fristående hus eller bosadsrättsförening.

Natursnokarna
Natursnokarna har tyvärr fört en tillbakadragen tillvaro under året. Planer finns dock att tillsammans med en eventuell nystartad avdelning av Fältbiologerna, få igång natursnokarna under 2020.

Kemikaliegruppen
Kajsa Dufbäck har ansvarat för kemikaliegruppen under året, och genomfört två välbesökta arrangemang. Den 6 april genomfördes en kläd- och leksaksbytardag tillsammans med Studiefrämjandet och Norrtälje kommun i kommunhuset i Norrtälje, med cirka 300 besökare. Den 30 november, även nu tillsammans med Studiefrämjandet och Norrtälje Kommun, genomfördes en Klädbytardag i kommunhuset med 498 besökare. Kajsa har dessutom föreläst på förskolor i kommunen om plast och kemikalier och gjorde ett bejublat framträdande om Cirkulär ekonomi vid Freija, Roslagens Företagarkvinnors arrangemang om hållbarhet den 22 oktober.

Klimatgruppen
Klimatgruppen har medverkat vid flera stora manifestationer för klimatet under 2019. Bland annat var en uppmärksammad manifestation i anslutning till Kommunfullmäktige den 18 februari. Den största klimatmanifestationen genomfördes den 27 september med 521 deltagare som mest. Möten med gruppen varvas flitigt med klimatstrejkerna vid kommunhuset varje fredag.

Återvinningsgruppen och Samla-skräp-gruppen
De här två grupperna har inte genomfört några aktiviteter under 2019.

Projekt

Schysst sommar
Projektet Schysst sommar blev helt enkelt Schysst under 2018 och har haft en lite mer begränsad verksamhet på grund av ändrade familjeförhållanden, då Mohammad och Aziza blivit föräldrar. Vi väntar med spänning på nästa drag för Schysst verksamhet.

Tätortsnära natur
Projektet Tätortsnära Natur startades i Roslagens Naturskyddsförening (RNF) i juni 2018. Christoffer Hallbäck anställdes för projektet och drev projektet året ut. Från årsskiftet 2018/2019 avsade Christoffer sig arbetet med projektet för studier på halvtid och projekt genom Norrtälje Naturcentrum. Ny på posten för projektet Tätortsnära natur blev under 2019 Ossian Rydebjörk.

Remisser och yttranden

Sex detaljplaner som varit ute på remiss hos Norrtälje kommun under 2019 har bemötts med yttranden från RNF. Dessa redovisas nedan.

2019-02-20, Måsholmen, del av Humlö 1:4
RNF lämnade ett yttrande tillsammans med Roslagens Ornitologiska Förening (ROF) om att det är direkt olämpligt att ytterligare bebygga Måsholmen och att vi motsätter oss detta. Exploateringen kommer att påverka det rörliga friluftslivet och politiker har tidigare lovat att ingen mer bebyggelse ska ske på Måsholmen, i samband med att den befintliga detaljplanen togs fram. Området ingår i sin helhet i det övergripande riksintresset för kust- och skärgårdsområden.

2019-08-15, Bålbroskogen, del av Rimbo-Tomta 7:1
RNF lämnade in ett yttrande för att förtydliga att vi ville ansluta oss till de skyddsåtgärder som föreslagits i den naturvärdesinventering som utförts inom detaljplaneprojektet. Detta var bl.a. att spara skyddsvärda träd och gröna stråk. RNF hittade även rödlistade arter i Artportalen vilket påtalades i yttrandet.

2019-09-19, Lommarstranden etapp 1, Norrtälje
RNF lämnade ett yttrande tillsammans med Roslagens Ornitologiska Förening på detaljplan för Lommarstranden etapp 1
Tillsammans ansåg vi att planen på en punkt direkt strider mot de höga naturvärden som finns på Storberget och dess ytor ner mot sjön Lommaren och därför behöver utgå. Det gäller förslaget till anläggandet av en spång utanför branten ner i sjön i planförslagets allra nordvästligaste del. Vi ifrågasatte även de naturvärdesinventeringar som kommunen utfört genom konsulter, som ej tagit hänsyn till Artportaler och äldre inventeringar som utförts.

2019-10-04, Galären, del av Täljö 3:256 och Täljö 5:1
RNF lämnade ett kort yttrande på dagvattenanläggningen vid Norrtälje hamn.
I den gamla visionen av planen från 2018 skulle det konstrueras ett våtmarksområde med promenadstråk som genom dagvattenrening skulle agera habitat för vattensalamandrar. Nu har det istället blivit en park och planområdet har krympt. RNF tycker att det är mycket olyckligt om det inte blir ett våtmarksområde.
RNF yttrade sig också om att en utredning om alternativa häckningsplatser för mås och tärna bör utredas samt att solceller i större utsträckning bör användas på byggnaderna.

2019-10-18, Riddersholm 1:8
RNF valde att inte yttra sig rörande detaljplanen för del av Riddersholm 1:8 i Rådmansö församling. Vi skickade dock in en skrivelse för att meddela att RNF anser att det är ytterst angeläget att en utbyggnad av reningsverket i Kapellskär kommer till stånd, för att tillgodose det utökade behovet av dricksvatten- och avloppsförsörjningen på Rådmansö.

2019-11-24, Tälje 3:327 m fl, Solbacka
RNF poängterade i yttrandet vikten av att det i planen för Tälje 3:327 med flera i Solbacka norra, tas hänsyn till att det lämnas obebyggda delar i planområdet, att en stengärdesgård och en enkelsidig allé bevarades samt att den befintliga dammen med konstaterad tillgång på mindre salamander bevaras.

Överklaganden

Ett överklagande gällande beslut angående fördämning i Smalsjöns utlopp, Norrtälje kommun, lämnades även in till Mark- och miljödomstolen 2019-01-23. RNF anser att det är solklart att en sjösänkning idag skulle leda till ödesdigra konsekvenser för sjön på bl.a. grundvattennivån, torvrika marker runt sjön, friluftsliv och flora och fauna. RNF yrkade att Mark och Miljödomstolen skulle ogiltigförklara Länsstyrelsens beslut om sänkning av sjön eftersom ett nytt naturtillstånd inträtt sedan 1917, konsekvenserna för naturmiljön och friluftslivet inte har utretts samt att påverkan på den av EU skyddade arten grön mosaikslända inte har bedömts.

Övriga tillsynsärenden m.m.

Väddö-Backa.
RNF var ute på plats vid ett område på Väddö där en grannfejd uppstått (hösten 2019). Den ena grannen har anlagt en pir utan tillstånd för vattenverksamhet. Den andra anklagas för att ha muddrat utan tillstånd. RNF träffade grannarna och tittade på vattenområdet och piren. Ingen muddring ser ut att ha skett men piren har byggts utan tillstånd. RNF valde att inte fortsätta ge sig in i ärendet och Länsstyrelsen blev till slut intresserad och tog upp ärendet.

Rådmansö (Samstorps gård).
RNF åkte på hösten 2019 ut till Samstorps gård på Rådmansö för att göra ett platsbesök och träffa en granne. Ägaren till Samstorps gård var polisanmäld och kommunen har varit där och tittat samt skrivit ett föreläggande som ägaren måste bemöta samt ett förbud mot att dumpa byggavfall. Norrtelje tidning fick även nys om det som hände på Samstorps gård, vilket även inkluderade andra saker som dålig djurhållning m.m. RNF valde därefter att inte göra något mer.

Avslutning

2019 blev ett aktivt verksamhetsår och framför allt har vi blivit involverade i en hel mängd olika planärenden – på gott och ont. Vi har också haft ett aktivt samarbete med Roslagens Ornitologiska Förening främst rörande planarbetet men också gällande naturvandringar, röjningar på Ramsen etcetera.

De ofta förekommande klimatmanifestationerna bidrog till att vi blev inbjudna till Teknik- och klimatnämndens presidium tillsammans med hållbarhetsstrategen Hanna Leife för att få insyn i och kunna påverka kommunens klimatarbete.

Ett utökat samarbete generellt med kommunekologerna och planavdelningen har kommit till stånd och det ska vi försöka förvalta på bästa möjliga sätt även under det kommande verksamhetsåret.

Tack till alla medverkande för fantastiska insatser under verksamhetsåret 2019!

Styrelsen för Roslagens Naturskyddsförening 2020-03-18

Ola Nordstrand Veronika Areskoug Sofia Gröhn

Per Bengtson Sean Dagerman Christoffer Hallbäck

Victoria Hellström Maria Nyström

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.