Kretsstämma/årsmöte – onsdag den 24 mars klockan 18.00

Eftersom vi har en speciell situation med covid-19-viruset så har vi i styrelsen bestämt, med stöd av Riks- och Länsförbundet, att genomföra årets kretsstämma/årsmöte digitalt via Zoom. Länken kommer att läggas ut på vår hemsida tillsammans med handlingar inför kretsstämman/årsmötet någon vecka före stämman/mötet. Dagordningen för stämman/mötet hittar du nedan.

——————————————————————————————————–

Kretsstämma/Årsmöte Naturskyddsföreningen Roslagen
Onsdag den 24 mars 2021 kl 18:00 via digitala länken Zoom. Presidiet för Stämman/mötet inklusive stämmo-/mötesordförande Kristina Mattsson från Växplats Nybyn kommer att sitta på Färsna gård, Norrtälje.

Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Anmälan om valberedningens förslag till sekreterare för stämman
4. Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet
5. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Fastställande av resultat- och balansräkningar
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
10. Fastställande av verksamhetsplan
11. Beslut om antalet styrelseledamöter och mandatperiod för dessa
12. Val av ordförande för kretsen, tillika ordförande i styrelsen
13. Val av övriga styrelseledamöter
14. Eventuella fyllnadsval
15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
16. Val av valberedning
17. Ärenden som styrelsen förelägger stämman.
18. Ärenden som väckts genom motion
19. Stämmans avslutande

Eftersom det är lite speciella omständigheter detta år så körs mötet/stämman digitalt via Zoom. Länken till mötet/stämman kommer att läggas ut på föreningens hemsida www.naturskyddsforeningen.se/roslagen tillsammans med handlingar inför årsmötet/kretsstämman.

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.