Söndag 5/12: Adventsvandring

Naturreservatet Korna mosse är ett av kommunens finaste besöksmål, med fina stigar och spänger som går över myren, där det på sommaren finns en rik orkidéprakt. Vi kommer att uppleva slåtterängar och myrmarker och hitta spår av kolning och kolmilor och hur man levde förr i torpen i området. Kort sagt en välfylld och spännande […]

Läs mer

Betraktelser från höstens svampexkursioner

Naturskyddsföreningen Roslagen har under hösten arrangerat två svampexkursioner där syftet var att främst inventera svampbeståndet och hitta deras anknytning till i första hand ekar. Dessutom hitta områden med höga naturvärden utifrån vilka svampar som finns. Den 26 september bar det iväg från Norrtälje stad med siktet inställt på Uddeboö och en fin ekhage intill Gillfjärden. […]

Läs mer