Kallelse och dagordning till kretsstämman 16 mars

Som medlem kallas du härmed till Kretsstämma/Årsmöte med Naturskyddsföreningen Roslagen onsdagen den 16 mars 2022 klockan 18.00 på Färsna gård i Norrtälje. Det kommer att gå att delta digitalt för den som vill. Anmäl till Ola Nordstrand på olanordstrand57@gmail.com om du vill delta via länk. Vi håller på ca två timmar och kommer också att […]

Läs mer