Kallelse och dagordning till kretsstämman 16 mars

Som medlem kallas du härmed till Kretsstämma/Årsmöte med Naturskyddsföreningen Roslagen onsdagen den 16 mars 2022 klockan 18.00 på Färsna gård i Norrtälje. Det kommer att gå att delta digitalt för den som vill. Anmäl till Ola Nordstrand på olanordstrand57@gmail.com om du vill delta via länk. Vi håller på ca två timmar och kommer också att bjuda på fika.

 

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Fastställande av dagordning
 4. Anmälan om valberedningens förslag till sekreterare för stämman
 5. Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet
 6. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Fastställande av resultat- och balansräkningar
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
 11. Fastställande av verksamhetsplan
 12. Beslut om antalet styrelseledamöter och mandatperiod för dessa
 13. Val av ordförande för kretsen, tillika ordförande i styrelsen
 14. Val av övriga styrelseledamöter
 15. Eventuella fyllnadsval
 16. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
 17. Val av valberedning
 18. Ärenden som styrelsen förelägger stämman.
 19. Ärenden som väckts genom motion
 20. Övriga frågor
 21. Stämmans avslutande

 

Varmt välkomna!

 

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.