Anteckningar från lavexkursion med Naturskyddsföreningen 3/4

Det var ett tjugotal förväntansfulla deltagare som hade samlats den 3 april för att tillsammans med Kristoffer Stighäll och Ossian Rydebjörk titta närmare på lavar och med på vandringen var riksbekante skogskämpen Sebastian Kirppu. När logistiken var avklarad bar det av mot Kristineholm, på västra sidan om kommunens största sjö, Erken. Kristineholm förknippas kanske oftast med herrgården från 1600-talet men i vårt fall styrdes kosan mot den gamla skolan som uppfördes 1910 och har de senaste dryga 30 åren använts som fritidshus innan det såldes 2021.
Redan innan vi hann in i första ekbacken så upptäcktes några döda almar på marken och på en av dessa växte det prakttagging, en ovanlig svamp som bara är funnen några gånger i Roslagen.
Väl inne bland de gamla ekarna neråt sjöstranden blev de som följde med visade på några av de sällsynta lavar och vedsvampar som växer på de gamla ekarna här. Det var förutom den sällsynta ekpricklaven bland andra åtta arter knappnålslavar, varav parknål och ekspik var de allra ovanligaste. På de grova träden växte också ovanliga eksvampar som oxtungsvamp, rutskinn och en vackert rosa blekticka. På hassel växte läderskål och på lönnar hittade vi lunglav.
Vi följde nu stranden söderut mot Långviken och fortsatte titta på vad som växte på marken, på omkullfallna träd och på de gamla jätteekar som nyligen har huggits fram av markägaren. På en gammal almlåga växte mängder med koralltaggsvamp, på en knäckt tall växte tallticka och på en stående alm hittades rariteten almrostöra, vilket var den andra kända lokalen för svampen i Roslagen. på samma alm växte också den ovanliga klosterlaven.
På en granlåga växte den sällsamma mossan grön sköldmossa, vilken till skillnad från nästan alla andra mossor, saknar blad. istället är sporkapseln förstorad och försedd med klorofyll vilket  gör att det ser ut som härligt gröna uppsvällda minibananer. På granlågor intill växte långfliksmossa, på stenar kalktujamossa och på en gammal hasselstam växte massor av svampen rostticka.
På tillbakavägen  stannade vi till vid en nyligen framröjd jätteek, vilken på håll lyste vackert rosa. På barken växte nämligen den mycket sällsynta laven puderfläck, som bara finns på några få andra platser i kommunen. På en åkerholme kunde den i landet akut hotade saffranstickan förevisas på en av traktens grövsta ekar. Svampen är en av kommunens verkliga ansvarsarter då antalet lokaler i landet är ytterst få. Exkursionen avslutades med att vi fick se ytterligare en raritet i form av allékantlav på en av de grövsta askarna som växer vid den gamla skolan vid Kristinholm. Tack till Rikard, Maya och Sebastian som villigt delade med sig av sina stora kunskaper!
Ingen behövde åka hemåt besviken efter den här exkursionen och flera dyker nog upp på något annat arrangemang som genomförs av Naturskyddsföreningen Roslagen under våren, sommaren och en bit in på hösten.
Kristoffer Stighäll
Ola Nordstrand
Naturskyddsföreningen Roslagen

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.