Dagordning till kretsstämman den 20 mars

Här nedan presenteras dagordningen till kretsstämman den 20 mars på Färsna gård. Stämman inleds med ett föredrag av Fredrik Loberg kl 18 och därefter blir det val m m för verksamhetsåret 2024.

Som medlem kallas du härmed till Kretsstämma/Årsmöte med Naturskyddsföreningen Roslagen onsdagen den 20 mars 2024 klockan 18.00 i samlingssalen Lagår’n på Färsna gård i Norrtälje. Vi inleder med ett föredrag av Fredrik Loberg och därefter kretsstämma.

 

Dagordning 

 1. Stämmans öppnande 
 2. Val av ordförande för stämman 
 3. Fastställande av dagordning
 4. Anmälan om valberedningens förslag till sekreterare för stämman 
 5. Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet 
 6. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst 
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Fastställande av resultat- och balansräkningar
 9. Revisorernas berättelse 
 10. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning 
 11. Fastställande av verksamhetsplan 
 12. Beslut om antalet styrelseledamöter och mandatperiod för dessa 
 13. Val av ordförande för kretsen, tillika ordförande i styrelsen 
 14. Val av övriga styrelseledamöter 
 15. Eventuella fyllnadsval 
 16. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 
 17. Val av valberedning 
 18. Ärenden som styrelsen förelägger stämman. 
 19. Ärenden som väckts genom motion 
 20. Övriga frågor
 21. Stämmans avslutande 

 

Varmt välkomna!

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.