Lör 23/5: Gökotta vid Hederviken

Fågelvandring i vacker odlingsbygd i Hederviksområdet kring fina våtmarker där storspov ofta siktas och ortolansparv uppträder sporadiskt. Besök på Öbacken som är kommunens enda lokal för backsippa och vid jätteeken i Braheberg som är kommunens största (nästan 11 m i omkrets). Utflykten leds av Tobias Nilsson från Naturvårdsstiftelsen, som också berättar om pågående och planerade […]

Läs mer

Tur till värdefull skog

Den 26/4 fick skogsgruppen jackpot i aspar i Edsbrotrakten. Hela tre sk. jätteträd hittades. Jätteträd är träd med minst en meter i diameter, mätt i brösthöjd.  Den största aspen mätte 3,46 m i omkrets. Ett riktigt magnifikt träd. Stora gamla träd är viktiga för den biologiska mångfalden då de skapar livsmiljöer för många olika arter.

Läs mer