Vasstak blir bihotell på Färsna gård

Inom ramarna för projektet Pollinatörernas Färsna som Norrtälje Naturcentrum driver på Färsna gård arrangerades måndagen den 12 juli en insats för att plocka undan vass från vasstaket på Kista hembygdsgård på Väddö. Vasstaket innehåller en mycket stor mängd steklar, många av arterna är skyddsvärda. Magnus Stenmark har inventerat taket och funnit många arter av gaddsteklar, […]

Läs mer

Räddningsinsats för bin i vasstak den 10 juli

Norrtälje Naturcentrum (NNC) har i uppdrag från länsstyrelsen att skapa en bipark på Färsna gård i Norrtälje. I sökandet efter vass vände sig NNC till Kista hembygds- och fornminnesförening (på Väddö) som berättade att de skulle riva en del av sitt gamla vasstak. NNC tog i och med detta initiativ till att rädda delar av […]

Läs mer