Naturstigen i Mälby på Biologiska Mångfaldens Dag

Passande nog fick vi i Naturskyddsföreningen Roslagen förinviga naturstigen i Mälby, på Livsuniversitets marker, på Biologiska Mångfaldens Dag den 22 maj. Livsuniversitetet och naturstigen beskrivs som en friluftsoas för gemenskap och välbefinnande i inbjudan till den offentliga invigningen den 12 juni. Projektledare Eva Seilitz och ornitologen Ronny Carlsson inledde det hela med att berätta om hur naturstigen […]

Läs mer

Maj 2021

  Klimataktion på G Den 3/6 kl 12.30 – 14.00 är Klimataktion med och arrangerar en konstaktion mot AP-fondernas fossilinnehav: ”Konstnärer tolkar AP-fonderna” – en coronasäker utställning på Mynttorget. Aktionen kommer att filmas och läggas ut på sociala medier. Det behövs några volontärer till aktionen. Vill du vara med? Maila i så fall Anna Bokström […]

Läs mer

Åtgärdsprogram för skydd av Roslagens fladdermöss

Genom projektet ”Åtgärdsprogram för skydd av Roslagens fladdermöss” (år 2021-2023) vill Norrtälje Naturcentrum väcka engagemang för Roslagens minsta däggdjur, fladdermössen. Kom och var med på gemensamma inventeringskvällar där vi kommer att lära oss om artbestämning, inventeringsmetodik, olika fladdermusarters förekomst i Roslagen och vad man kan göra för att hjälpa fladdermössen. Inventeringsfynd och områdesspecifika åtgärdsförslag kommer […]

Läs mer

Lördag 22/5: Naturvandring i Mälby, Väddö

Fira Biologiska mångfaldens dag på Väddö tillsammans med Naturskyddsföreningen. Livsuniversitetet som håller till i Mälby vill gå vidare med att erbjuda anläggningen och markerna runtom för rekreation, odling och friluftsliv med ett brett spann av aktiviteter för att stärka hälsa och kultur. Livsuniversitetet strävar mot att bli en friluftsmagnet i Norrtälje kommun. Vi får nu […]

Läs mer

Digitala föreläsningar och smakvandring i Riddersholm

”Kon har en viktig roll att spela i klimatförändringarnas tidevarv” – det var budskapet från författaren och bonden Gunnar Rundgrens föreläsning om sin och hustrun Ann-Helens bok ”Kornas planet” den 26 april som anordnades av Naturskyddsföreningen Roslagen och Väddö Folkhögskola. ”Kon har fått ett oförtjänt dåligt rykte, baserat på den storskaliga industriella djurhållning som präglat […]

Läs mer