Skräpplock med grillning och fågelskådning på Väddö

Grilla och plocka skräp på Borgmästarholmen  Naturskyddsföreningen Roslagen bjuder in familjer och enskilda till att grilla och plocka skräp på Borgmästarholmen i Norrtälje tisdagen den 16 maj, måndagen den 12 juni och måndagen den 21 augusti kl 18.00. Till aktiviteten den 12 juni kommer ornitologen Kristoffer Stighäll och guidar oss bland alla sångare i vassen […]

Läs mer

Remissvar Översiktsplan 2050 från Naturskyddsföreningen Roslagen

Remissvar Översiktsplan 2050 från Naturskyddsföreningen Roslagen Naturskyddsföreningen Roslagen (benämns ”vi” i fortlöpande text) lämnar följande synpunkter på Översiktsplan 2050, vilka markeras med fet stil. Inledning och utgångspunkter I inledningen fastslås att ”översiktsplanen ska uttrycka kommunens vilja och fungera som ett viktigt styrdokument för markanvändning och bebyggelseutveckling. Det är därför viktigt att översiktsplanen är aktuell.” Den […]

Läs mer

Björnö, remissvar från 22/2-20

Remissvar på Norrtälje kommuns detaljplan för exploatering av Björnö-området, etapp 2 och 3, Östhamra 1:15, Frötuna socken. Norrtälje den 22 februari 2020 Roslagens Naturskyddsförening (RNF), Roslagens Ornitologiska förening (ROF) och Friluftsfrämjandet i Roslagen önskar lämna följande svar på remiss kring exploateringen av Björnö, etapp 2 och 3 (Ert diarienummer KS 12-231). Sammanfattande synpunkter: Björnöberget, öster […]

Läs mer

Hyggesfritt skogsbruk den 13 maj och grillkvällar med skräpplock på Borgmästarholmen

Lör 13/5: Hyggesfritt skogsbruk Hur fungerar hyggesfritt skogsbruk, går det att både hugga i skogen och ha den kvar? Hur påverkas skogens naturvärden och möjligheten för friluftsliv? Vi besöker skogsentreprenören Carl Wale som har specialiserat sig på hyggesfria skogsbruksmetoder. Vi vandrar i skog där det bedrivs, lär oss hur det funkar, diskuterar olika perspektiv, och […]

Läs mer

Vårkänslor med Naturskyddsföreningen

Vårprogrammet inleddes med kretsstämma (årsmöte) för Naturskyddsföreningen Roslagen den 15 mars. Förutom sedvanliga mötesförhandlingar så fick vi se fantastiskt fina naturbilder och höra naturfotograf Leif Gustavsson berätta om hur de kom till. Det var många timmar i tält och vindskydd som låg bakom de fina bilderna. Hela 38 medlemmar hade hörsammat inbjudan så det blev […]

Läs mer

Maj-aktiviteter

Samtal om mat & klimat! Onsdag 3 maj 2023 kl 1815-1945 Linda Lindström och Stefan Nilsson talar, vi funderar och samtalar. Föranmälan till bokhandeln, tack! https://bokbloggerskan.blogspot.com/search/label/Klimatcirkel Lör 13/5: Hyggesfritt skogsbruk Hur fungerar hyggesfritt skogsbruk, går det att både hugga i skogen och ha den kvar? Hur påverkas skogens naturvärden och möjligheten för friluftsliv? Vi besöker […]

Läs mer